List Of Sponsors

 

PERPETUAL CHANGE – LIST OF SPONSORS

Total Sponsors : 35

Total Sponsored Children : 68

Mst. Ramdev Upadhyay

2007-08

#Sponsor Name Child Name YearIn Memory Of
1Dr. Amarnath & Mrs. Bharti Agarwal (2)Mst. Govind Swami2008-09-
--Mst. Suraj Asopa2002-03Late Badri P. Chhawchharia
2M/s Beauty Impex Pvt. Ltd. (1)Miss Babita Swami2004-05Late Bhairudan Bahety
3Mr.& Mrs. Bhupen & Sandhya Patel (5)Mst. Hemant Sidh2008-09-
--Mst. Govind Kumar Jat2004-05Son's Marriage
--Miss Nisha Swami (Replaces Ashok Kumar Mali in 2008)2004-05Son Kalpesh's Engagment
--Mst. Moolaram Nai (Replaces Anil Ojha in 2009)2003-04Smt. Savita Ben Patel
--Miss Kajal Chanwaria2002-03Late Shana Bhai L. Patel
4M/s Elecom Software P. Ltd. (1)Mst. Jai Deep Solanki2003-04Late Sukhi Devi Baheti
5Miss Jasbir (Nami) Kaur (2)Miss Maya Saraswat2004-05Late Vidyawanti Devi
--Mst. Amar Singh Rathod2003-04Late Sardar Nidhan Singh
6Mr.& Mrs. Mahendra & Akalkumari DagaMst.Vikram Dhar2002-03Late Indra Kumari Daga
7M/s Maheshwari Mahasabha of No. AmericaMiss.Malvika Jhanwar2003-04Maheshwaris of North America
8Mrs. Manbhar Devi ToshniwalMiss. Draupadi Nai2006-07Late Gendilal Toshniwal
9Dr. Manish & Dr. Richa DhawanMst. Mohd. Akbar Chejara2010-11-
--Mst. Deepak Sikhwal2009-10-
--Mst. Kishan Gopal Nokhwal2009-10-
--Mst. Pankaj Soni2008-09-
--Mst.Gajanand Sikligar2007-08-
--Mst.Harsh Kathotiya (Replaces Vikas Panwar in 2009)2006-07-
--02:20 PMMiss. Laxmi Nai - 03:00 PM2006-07-
10M/s Modi Family Mst. Pankaj Moot2008-09-
11Mr. Mohanlal, Kanta SomaniMst. Abhishek Asopa2008-09-
12Mr.& Mrs. Nikesh & Shweta MundhraMst. Rahul Panwar2006-07Birth of Vedant
13Mr. Om, Manju Mandhana04:45Mst. Dilip GurjerPM - 05:00 PM2007-08-
14Mr. Rakesh, Neeta MundhraMiss. Bharti Darji2008-09-
15Mr.& Mrs. Ram & Suman SainiMst. Anand Veermati2007-08-
16Mr. Ratanlal RathiMst. Kishor Sarswat2005-06Late Rajkumari Devi Rathi
17M/s Saboo Group of Companies Mst. Mukesh Meghwal2005-06Late Kamla Devi Saboo
18Mr. Sandeep, Sonal BajajMst. Subratam Malghat2008-09-
19M/s Sermal Sonadevi Charitable TrustMiss. Rachna Ojha2010-11-
--Miss. Shakila Bano Chhinpa2010-11-
--Mst. Keshari Singh2009-10-
--Mst. Rahul Tawania2009-10-
--Miss. Komal Gurawa2008-09-
--Mst. Vivek Pandia (Replaces Ram Kishan Debnath in 20102008-09-
-- Miss. Divya Saini2007-08-
--Mst. Gajendra Singh2007-08-
--Miss. Komal Nai2007-08-
--Miss. Rajni Saini2006-07-
--Mt. Vikash Gurjer2006-07-
--Mst. Kishan Lal Parihar2005-06-
--Mst.Mahesh Prajapat (Replaces Munni Saraswat in 2008)2005-06-
--Miss. Monika Sikligar (Replaces Govind Kumar Tezi in 2008)2004-05-
--Mst. Janak Maru2003-04-